Beslist.nl stapt over naar CPS systeem

Beslist.nl gaat de komende tijd een aangepast systeem doorvoeren. Eerder werd er gewerkt op basis va een CPC systeem maar de Cost Per Click incentive wordt verruild voor een Cost Per Sale vergoeding. Zo moet er een transparanter en duidelijker beeld ontstaan betreffende kosten en baten, Beslist.nl zet hier mee eigenlijk een stap richting het meer ‘standaard’ affiliate systeem. De veranderingen zullen geleidelijk worden doorgevoerd met ingang van komende week.

Directeur Kees Verpalen legt bij Emerce uit dat met de wijziging van het beloningssysteem ook het Starter Account (gratis beslist accounts) een andere indeling zal krijgen om zo slapende accounts te vermijden. Startende webwinkels krijgen in de toekomst 5.000 kliks gratis en daarna wordt er een upgrade – naar het zogenaamde Pro Account – aangeboden. Na deze upgrade wordt er aldus afgerekend op basis van het Cost Per Sale systeem. Voordeel aan dit systeem is voor aangesloten winkeliers dat wanneer er geen bestellingen zijn er dus ook geen kosten zijn.

Het CPS-model van Beslist.nl heeft een 24-uurs geldigheidsduur, wordt de bestelling na een bezoek aan Beslist.nl niet binnen één dag geplaatst dan hoeft er geen commissie te worden overgemaakt aan Beslist.nl.

Op basis van het nieuwe systeem zal ook de ranking van producten worden aangepast. Nu wordt de populariteit van producten nog gemeten op basis van het aantal kliks, niet op basis van het aantal sales. Dit kan een behoorlijk vertekend beeld geven wanneer er bijvoorbeeld sprake is van opvallend beeldmateriaal voor producten en bijvoorbeeld rare omschrijvingen.

Bron: Emerce.nl

1 reactie

  1. 1

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.