AFM gaat vergelijkers strenger controleren: vergunningsplicht?

De AFM kondigde 9 september een gewijzigd beleid met het oog op vergelijkingssites aan. Financiële dienstverlening vind in toenemende mate online plaats en de AFM heroverweegt dan nu ook wanneer er sprake is van bemiddeling bij online dienstverlening. Dat bericht en de wijzigingen t.a.v. financiële vergelijkers zijn onder meer op de site van de AFM te vinden.

Verscherping van het begrip ‘bemiddelen’ en vergunningsplicht of niet?

De AFM heeft het begrip ‘bemiddelen’ willen aanscherpen en wat als bemiddelen kwalificeert duidelijker willen omlijnen. Marktpartijen die straks in de ogen van de AFM ‘bemiddelen’ hebben nog tot 17 november de tijd om een vergunning aan te vragen.

Volgens de AFM is er in ieder geval sprake van bemiddelen als meer dan alleen contactgegevens van een klant aan een aanbieder wordt gegeven. Verder is er van bemiddeling sprake wanneer er wordt voldaan aan de volgende twee voorwaarden:

 1. De website vraagt andere relevante gegevens dan naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van een klant op en maakt op basis hiervan een vergelijking.
 2. Er is een overeenkomst tussen een vergelijkingssite en een aanbieder, bemiddelaar of klant die tot doel heeft klant en aanbieder of bemiddelaar met elkaar in contact te brengen. Is er geen schriftelijke overeenkomst, dan is een betaling van een vergoeding een aanwijzing voor het bestaan van zo’n overeenkomst.

Als deze twee bovenstaande werkzaamheden worden verricht, dan wordt meer gedaan dan het alleen doorgeven van contactgegevens van een klant aan een aanbieder. Er is sprake van inhoudelijke betrokkenheid bij het tot stand laten komen van een overeenkomst. Aldus de AFM.

Standpunt Daisycon

Daisycon is het in principe eens met deze kwaliteitsverbetering maar vraagt wel extra aandacht te geven aan het werkbaar- en praktisch maken van hoe de invulling er uit moet gaan zien. Dit is verder uitéén gezet in het volgende nieuwsbericht van Daisycon.

Voor veel publishers is er nog behoorlijk wat onduidelijkheid of ze al dan niet onder deze vergunningplicht vallen. Hierboven hebben we dit geprobeerd enigszins te duiden. Uit overleg tussen de AFM en Daisycon is inmiddels duidelijk geworden dat de nadruk ligt op het ‘inwinnen van informatie’ en niet zo zeer op het doorgeven daarvan.

Feitelijke opsomming

De volgende feiten komen in het blog van verder naar voren. Dit om één en ander te verduidelijken voor publishers.

 1. “Vergelijkingssites die bemiddelen dienen vóór maandag 17 november 2014 de tijd om een vergunning bij de AFM aan te vragen.”
 2. Tijdens de beoordeling van de vergunningsaanvraag mag de vergelijkingssite de werkzaamheden blijven uitvoeren in afwachting van het besluit, ook als de vergunningsaanvraag niet gehonoreerd wordt.
 3. Vergelijkingssites die niet bemiddelen, hoeven geen vergunning aan te vragen.
 4. Je bemiddelt als:
  1. je meer dan de contactgegevens doorgeeft of
  2. je informatie inwint en met deze informatie een vergelijking maakt, én:
  3. er een overeenkomst (of betaling) aan ten grondslag ligt die tot doel heeft klant en aanbieder met elkaar in contact te brengen.
 5. Het aanbieden van statische vergelijkers aan de consument waarbij geen data wordt doorgestuurd en waarbij geen informatie van de consument wordt ingewonnen, behoeft dus geen vergunning.

Een uitgebreide versie en uitleg vind je hier

Geef een reactie

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.