De gevaren van content marketing voor SEO

Naar aanleiding van mijn bevindingen en groot aantal artikelen over “Content is King” in de context van SEO de laatste maanden, deel ik graag een aantal problemen waar publishers en adverterdeers voor moeten opletten. Door de ontwikkeling van Google, waarbij er meer focus is komen te liggen op de kwaliteit van content door onder andere